...wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van therapie voor kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken.
Soms vertoont een kind gedrag dat als storend wordt ervaren door de omgeving. Of vertoont een kind gedrag dat niet passend is bij zijn ontwikkeling. Hieraan kan gemerkt worden dat het kind ergens last van heeft.

Tijdens de therapie wordt onderzocht waarom het kind doet zoals het doet. Binnen de integratieve kindertherapie staat het kind centraal. Ieder kind is uniek er wordt een plan van aanpak op maat gemaakt en gekeken naar wat dit kind op dit moment nodig heeft.

De therapeut maakt gebruik van een geïntegreerde aanpak waardoor het kind centraal blijft staan. Vanuit verschillende modellen worden interventies gekozen die gebruikt worden in de therapie. Zo worden fysieke, emotionele, cognitieve, gedragsmatige, sociale, en spirituele aspecten in de therapie geïntegreerd. Hierbij wordt uitgegaan van de klacht van het kind. Het kind weet namelijk, bewust of onbewust, wat zijn klacht is en wat de oplossing is.

Het kind weet - Het kind kan het - Het kind doet het!
...voor wie is kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een therapie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud. Kinderen kunnen geholpen worden met:

•Lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden:
astma, eczeem, pijnklachten, hyperventilatie.

•Probleemgewoonten:
nagelbijten, haarplukken, snoepen, piekeren, herhalen van rituelen.

•Emotionele conflicten en belevingsproblemen:
rouwverwerking, last van de gevolgen van een echtscheiding, slachtoffer van pesten.

•Gedragsproblemen:
driftbuien, huilbuien, opstandig gedrag, teruggetrokken gedrag.

•Ontwikkelingsproblemen:
slaap-, eet- en zindelijkheidsproblemen.

•Sociale Problemen:
moeite in het contact met anderen, snel ruzie, verlegen.

•Het leren omgaan met bijzondere eigenschappen:
hoogbegaafdheid, leerproblemen (dyslexie) of (een bepaald aspect van een) stoornis.

...De Intake

Wanneer de ouders het kind aanmelden wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. De therapeut stuurt voorafgaande aan dit gesprek een vragenlijst toe. Het intakegesprek vindt plaats met de ouders en zonder het kind. De ouders vertellen in dit gesprek wat de reden is voor de aanmelding, welke ervaringen zij hebben met hun kind en welke verandering zij hun kind toe wensen. Na het intakegesprek volgen er vijf sessies met het kind. In deze sessies verkent de therapeut samen met het kind het probleem en wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Kindtherapeutische sessies

De eerste 5 sessies doe ik onderzoek naar de klacht en de wensen van het kind en naar de middelen die het kind ter beschikking heeft om de klacht aan te pakken. Ook hier geldt: Het kind staat centraal.

In de therapie wordt gebruik gemaakt van allerlei vormen van spel, therapeutische verhalen, ontspanningsoefeningen en visualisaties. De therapeut richt zich op de kwaliteiten van het kind waardoor het zich sterker gaat voelen en meer grip krijgt op zijn of haar leven. Omdat de therapeut aansluit op de behoeften en de belevingswereld van het kind, vinden de meeste kinderen de therapie leuk en prettig. Het kind wordt zich meer bewust van zijn kwaliteiten en vindt manieren om zijn problemen op te lossen. De werkwijze wordt vooral bepaald door het kind. Het ene kind wil het liefst praten, terwijl het andere kind de therapeut door middel van spel meeneemt naar zijn binnenwereld. De therapie bestaat uit maximaal 15 sessies van een uur.

Na elke 4 à 5 sessies vindt er een oudergesprek plaats. Hierin wordt gesproken over de ervaringen, mogelijke veranderingen en over het eventuele verdere verloop van de therapie. In deze gesprekken is eveneens ruimte voor begeleiding van de ouders in het omgaan met de veranderingen van hun kind.