Privacy-document

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerd
onderzoeken, diagnoses en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn
en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener
bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:1
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
  een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
  toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat
  ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
  informeren en expliciet uw toestemming vragen.
  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst
  vereist, 20 jaar bewaard.
  PRIVACY OP DE ZORGNOTA
  Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
  worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociale
  hulpverlening met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben
  opgesteld
 • de kosten van het consult.

Cookies
De website van mevrouw Vogel verzamelt gegevens om inzicht te krijgen in onze bezoekers met als doel onze diensten hierop af te stemmen. De website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.