Therapeut

Mijn naam is Ingrid van der Pol-Vogel (1974), ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik ben afgestudeerd in Delft als Industrieel Ontwerper. Toen mijn jongste 1 jaar was heb ik besloten om te gaan doen waar mijn hart ligt en dat is het werken met kinderen. En waarom doe ik dit? Ik wil kinderen helpen om gelukkiger te worden.

Vanaf 1 juli 2013 werk ik als gediplomeerd integratief kindertherapeut. Daarvoor heb ik vanaf 2010 onder supervisie gewerkt aan de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

Het werken met kinderen en hun ouders geeft mij veel plezier en voldoening. Het is een uitdaging om met ieder uniek kind aan de slag te gaan en te onderzoeken hoe zij hun mogelijkheden in kunnen zetten om verder te komen.
De veerkracht, creativiteit, liefde en kracht van kinderen om hun eigen probleem aan te pakken is elke keer weer prachtig om te ervaren.

…Wat doet een kindertherapeut?

Een kindertherapeut is nieuwsgierig naar een kind. Een goed contact tussen kind en therapeut is noodzakelijk. Daarom is het van belang dat een kindertherapeut de “taal” van het kind leert te begrijpen. Dit kan een therapeut door goed te observeren, het kind te begeleiden en door het kind zelf het tempo van de therapie te laten bepalen. Er kan worden gespeeld en gepraat. Belangrijker is: niets hoeft, bijna alles kan.
De therapeut bouwt een vertrouwensrelatie op met het kind om samen de klacht te onderzoeken en het zelfvertrouwen te vergroten. Ieder kind laat zichzelf, en het probleem, op geheel eigen wijze zien. Hoeveel een therapeut ook weet: het kind weet, bewust of onbewust, hoe het precies zit.

De therapeut helpt het kind de controle te hernemen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van de klacht, zodat dit kind zich op gezonde wijze verder kan ontwikkelen.

…Specialisatie Somatic Experiencing en EMDR

Sinds 6 september 2017 ben ik gediplomeerd Somatic Experiencing Practitioner, Somatic Experiencing (SE)® is ontwikkeld door Dr. Peter Levine. Hiermee help ik kinderen om op een lichaamsgerichte manier trauma’s te verwerken. ‘Trauma’ is een vaak onbegrepen en soms zelfs genegeerde aandoening die grote gevolgen kan hebben, zowel geestelijk als lichamelijk. Somatic Experiencing is er op gericht om op zorgvuldige wijze, zonder herbeleving van het trauma, het lichaam te helpen de bevroren spanning stukje bij beetje los te laten. De beweging die er ’toen’ niet kon zijn kan alsnog worden afgemaakt.

In 2018 heb ik de basisopleidng EMDR gevolgd bij de BIVT, voor meer informatie zie EMDR-therapeuten

Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien dan onthoud ik het misschien.
Laat me het beleven en ik zal het begrijpen

Confucius