Voorwaarden

Tarieven

Alle sessies met kind en ouders duren minimaal 50 minuten.
– Intakegesprek kostenvrij
– Kindertherapie per sessie € 85,-
– Tussentijds en afsluitend oudergesprek € 85,-

Voor vergoeding door de zorgverzekeraar kunt u contact met uw zorgverzekeraar opnemen. De kosten worden (deels) vergoed. Voor de benodigde gegevens over de praktijk zie het tabblad contact
Tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
Betaling vindt plaats na facturering.

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de  (AVG) Algemene Verorderning Gegevensbescherming van toepassing.
Hier lees je hoe ik persoonsgegevens om ga.

 Algemene Voorwaarden

•Als ouders heeft u een intake- en een eindevaluatiegesprek met de kindertherapeut, daarnaast volgt er na iedere vijfde sessie van uw kind een oudergesprek.

•In de oudergesprekken bespreekt de kindertherapeut het verloop van de therapie. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind. De kindertherapeut is namelijk gehouden aan de beroepscode.

•Zowel de sessies met het kind als de oudergesprekken kunnen worden opgenomen op video. Dit maakt het mogelijk dat de kindertherapeut zich tijdens de sessies volledig kan richten op de sessie en dienen als aantekeningen. De opnamen zijn en blijven eigendom van de kindertherapeut.

•Het kind is de cliënt. De kindertherapeut wordt betaald door de ouders, maar werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind.

•Het kind volgt de therapie vrijwillig. Als ouder zorgt u ervoor dat het kind genoeg weet over de therapie.

•Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch door te geven, anders ben ik genoodzaakt de sessie alsnog volledig in rekening te brengen.

Registraties

mevrouw Vogel is aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT). Hier is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) op van toepassing.

Niet tevreden?
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Als u het lastig vindt om uw onvrede onder woorden te brengen, dan kunt u het opschrijven en voorleggen aan uw therapeut.

Als u er samen niet uitkomt
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe, of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van de klachtenfunctionaris van de VIT. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Bel of mail met het secretariaat van de VIT en zij zorgen ervoor dat een klachtenfunctionaris contact met u opneemt.
Zie voor meer informatie hierover op de website van de beroepsvereniging VIT: https://www.vit-therapeuten.nl/cli–nten/niet-tevreden-/

mevrouw Vogel is aangesloten bij de door de overheid erkende geschilleninstantie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een professionele niet commerciële geschilleninstantie.